Tôi chỉ muốn mua riêng một số tính năng có được không?

Dịch vụ Google Workspace bao gồm Gmail, Drive, Calendar, Meet, Docs, Sheets, Slides, Forms, Classroom... mang lại cho giáo viên và học sinh một cách thức học tập hoàn toàn mới, đơn giản và hiệu quả. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn sử dụng các công cụ này cùng nhau. Vì vậy, Google không cung cấp các tính năng như một dịch vụ riêng lẻ.