Sự khác biệt giữa phiên bản Miễn phí và Trả phí là gì?

Phiên bản miễn phí Education Fundamentals - Bao gồm các tính năng cơ bản cho việc dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh.

Các phiên bản trả phí Education Standard, Teaching & Learning Upgrade và Education Plus - Bổ sung thêm các tính năng nâng cao giúp việc dạy và học trực tuyến trở nên sinh động, dễ dàng và hiệu quả hơn. Như quy mô lớp học với Google Meet được mở rộng cùng khả năng Ghi, Q&A, Poll... hay livestream lên đến 100,000 người trong cùng miền, ngoài ra các tính năng bảo mật, quản lý thiết bị và tích hợp với ứng dụng bên thứ ba cũng được tăng cường ở các phiên bản này.