Mua thêm dung lượng tài khoản Google Drive, Gmail doanh nghiệp (Google Workspace / G Suite): Vấn đề và Giải pháp

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail / Google Drive dành cho doanh nghiệp (trên các phiên bản G Suite Basic, G Suite legacy, Google Workspace Business Starter) bị giới hạn dung lượng ở mức 15 GB hoặc 30 GB và muốn bổ sung, mua thêm dung lượng cho […]

Các tuỳ chọn mua Bổ sung Dung lượng cho người dùng Google Workspace

Người dùng dịch vụ G Suite Basic hay Google Apps với mức dung lượng giới hạn là 30GB và 15GB thường sẽ cạn dần bộ nhớ sau một thời gian sử dụng và có nhu cầu nâng cấp, bổ sung thêm dung lượng. Tuỳ từng trường hợp cụ thể bạn […]