Mua thêm dung lượng tài khoản Google Drive, Gmail doanh nghiệp (Google Workspace / G Suite): Vấn đề và Giải pháp

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail / Google Drive dành cho doanh nghiệp (trên các phiên bản G Suite Basic, G Suite legacy, Google Workspace Business Starter) bị giới hạn dung lượng ở mức 15 GB hoặc 30 GB và muốn bổ sung, mua thêm dung lượng cho […]