Cập nhật: Bảng giá dịch vụ Google Workspace từ 14.3.2023: Tăng giá 20% với gói linh hoạt

Bang gia Google Workspace tu 14.3.2023

Theo thông báo được đăng tải trên blog Google Workspace ngày 16.2.2023(*), Google sẽ chính thức điều chỉnh giá của các phiên bản Google Workspace áp dụng từ ngày 14.3.2023. Theo đó, giá của hầu hết các phiên bản với gói đăng ký linh hoạt sẽ tăng khoảng 20% so với mức giá hiện tại, tại các thị trường với mức giá được tính bằng đồng nội tệ cũng sẽ có những thay đổi tương ứng. 

Cụ thể mức giá của các phiên bản Google Workspace áp dụng từ ngày 14.3.2023 như sau:

Phiên bản Gói linh hoạt  Gói hàng năm
Business Starter 6$       7.2$ 6$
Business Standard 12$    14.4$ 12$
Business Plus 18$    21.6$ 18$
Enterprise Starter 10$      12$ 10$
Enterprise Standard 20$    27.6$ 20$    23$
Enterprise Plus 30$      36$ 30$

Mức giá tính cho mỗi người dùng/tháng

Như vậy, hầu hết các phiên bản với gói đăng ký Hàng năm vẫn giữ mức giá cũ trong khi gói đăng ký linh hoạt sẽ tăng khoảng 20%. Các doanh nghiệp đang sử dụng gói linh hoạt có thể cân nhắc chuyển sang gói hàng năm với Infolinks để được hưởng mức giá tối ưu. Liên hệ tư vấn

Mức giá mới cho gói linh hoạt sẽ áp dụng với các khách hàng đăng ký mới từ ngày 14.3.2023. Với các khách hàng hiện hữu mức giá mới sẽ bắt đầu được áp dụng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 1/2024 tuỳ thuộc vào tình trạng sử dụng, gói đăng ký, số lượng người dùng hay các chương trình ưu đãi đang có, khách hàng đang có dưới 10 người dùng không bị điều chỉnh giá theo thông báo này. Google sẽ gửi thông báo trên trang Admin Console 30 ngày trước khi mức giá mới được áp dụng.

Việc điều chỉnh giá lần này không ảnh hưởng đến giá của các phiên bản Google Workspace for Education cũng như các khách hàng hiện hữu đang sử dụng gói thanh toán hàng năm cho đến kỳ gia hạn tiếp theo.

(*) Nguồn: Google Workspace blog