[:en]

Google Workspace: Google Meet, Gmail, Docs, Drive, and Calendar for business.

All you need to do your best work, together in one package that works seamlessly from your computer, phone or tablet.
GET STARTED

[:vi]

G Suite: Gmail, Tài liệu, Drive và Lịch cho doanh nghiệp.

Tất cả những gì bạn cần để thực hiện công việc một cách tốt nhất đều có trong một gói, hoạt động trơn tru từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí

[:]

[:en]

FEATURES

Everything you need in one package.

[:vi]

Tính năng của G Suite

Mọi thứ bạn cần trong một gói.

[:]

[:en]

Connect

Reach your colleagues wherever they are.
gmail
calendar
plus
meet

Create

Everything you need to bring your project to life.
docs
sheets
forms
meet
atari
Keep

Access

Store files and find what you need instantly.
drive
cloudsearch

Control

Manage users, devices, and data securely and easily.
admin
vault
apps

[:vi]

Kết nối

Tiếp cận đồng nghiệp cho dù họ ở đâu.
gmail
calendar
plus
meet

Tạo

Mọi thứ bạn cần để làm sống động dự án của mình.
docs
sheets
forms
meet
atari
Keep

Truy cập

Lưu trữ tệp và tìm nội dung bạn cần ngay tức thì.
drive
cloudsearch

Kiểm soát

Quản lý người dùng, thiết bị và dữ liệu một cách bảo mật và dễ dàng.
admin
vault
apps

[:]

[:en]

Choose your G Suite Plan. Try G Suite free for 14 days.

Basic

Professional office suite
with 30GB storage
30
$
per user per year
(exclude 10% FCT tax)
START YOUR FREE TRIAL SEE DETAIL FEATURES

Business

Enhanced office suite with unlimited storage and archiving
120
$
per user per year
(exclude 10% FCT tax)
START YOUR FREE TRIAL SEE DETAIL FEATURES

Enterprise

Premium office suite with advanced controls and capabilities
300
$
per user per year
(exclude 10% FCT tax)
START YOUR FREE TRIAL SEE DETAIL FEATURES

Team

Công cụ cộng tác dựa trên đám mây và bộ nhớ không giới hạn mà bạn có thể sử dụng trong nhóm hoặc bộ phận của mình.
10 đô la
một người dùng mỗi tháng
hoặc 120 đô la/người dùng/năm chưa kể thuế.
bắt đầu dùng thử miễn phí
Hội nghị video và hội nghị thoại
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Quản lý người dùng theo nhóm dễ dàng

[:vi]

Chọn phiên bản G Suite của bạn. Dùng thử miễn phí trong 14 ngày.

Basic

Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp
với bộ nhớ 30 GB
759.000
vnđ
một người dùng mỗi năm
(đã bao gồm thuế)
BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ XEM CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Business

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến
với bộ nhớ không giới hạn
3.036.000
vnđ
một người dùng mỗi năm
(đã bao gồm thuế)
BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ XEM CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Enterprise

Bộ ứng dụng văn phòng cao cấp
có các tính năng và điều khiển nâng cao
7.590.000
vnđ
một người dùng mỗi năm
(đã bao gồm thuế)
BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ XEM CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Team

Công cụ cộng tác dựa trên đám mây và bộ nhớ không giới hạn mà bạn có thể sử dụng trong nhóm hoặc bộ phận của mình.
10 đô la
một người dùng mỗi tháng
hoặc 120 đô la/người dùng/năm chưa kể thuế.
bắt đầu dùng thử miễn phí
Hội nghị video và hội nghị thoại
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Quản lý người dùng theo nhóm dễ dàng

[:]

[:en]

BUSINESS BENEFITS

Designed for your workplace, starting at just USD $3/user/month.

Email @yourcompany.com

Send professional email from your business web address (you@yourcompany.com) and create group mailing lists like sales@yourcompany.com..

All the storage you need

G Suite’s Basic edition includes 30GB of online storage per user. For unlimited storage, upgrade to the Business, Enterprise, or Team edition.

24/7 live support

Call or email Google support to get help from a live person whenever you need it. You can also find fast answers online in our help center.

Advanced admin controls

Add and remove users, set up groups, and add security options like 2-step verification and single-sign-on (SSO), all from one centralized admin console.

Mobile device management

Keep your company data secure with device management that allows you to easily locate devices, require passwords, and erase data if needed.

Easy data migration

Use our migration tools and services to move your organization’s important data to G Suite from your current storage solutions.

[:en]

Choose an Official Google Partner in Vietnam

CLICK TO VERIFY

[:vi]

Chọn đối tác uỷ quyền của Google tại Việt Nam

CLICK TO VERIFY

[:]

[:en]

SUCCESS STORIES

Chosen by millions of businesses, from small companies to the Fortune 500.

[:vi]

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

G Suite được hàng triệu doanh nghiệp, từ các công ty nhỏ cho tới các công ty trong danh sách Fortune 500 lựa chọn.

[:]